Triphala Plus 86,90 zł
Karczoch BIO 53,90 złPotas i Magnez 37,90 złPomadka ochronna - WYPRZEDAŻ 17,90 zł 23,90 zł
Koszty dostawy

Kontakt

Marki

MACERAT Z DZIURAWCA - WYPRZEDAŻ

 •  
Promocyjna cena w naszym sklepie: 33,00 zł 21,90 zł
szt.
Wysyłka:  dziś / jutro
Dostępność:  od reki dostępny od ręki
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 0)
Działanie - ciało Regenerujące
Wielkość produktu 100 ml
Termin trwałości 31.08.2018

Produkt zalecany:

* bó­le sta­wów i krę­go­słu­pa,
* na­pię­cia mię­śnio­we,
* reu­ma­tyzm,
* skó­ra su­cha i swę­dzą­ca,
* za­pa­le­nie żył,
* kol­ki nie­mow­lę­ce,
* bie­lac­two,
* trą­dzik mło­dzień­czy.

Ma­ce­rat dziu­raw­ca (zioła św. Jana) w ole­ju sło­necz­ni­ko­wym to praw­dzi­we pa­na­ceum za­rów­no na pro­ble­my skór­ne, jak i bó­le po­cho­dze­nia reu­ma­tycz­ne­go, krę­go­słu­pa, lum­ba­go, czy nadwy­rę­że­nia mię­śni. Je­go prze­ciw­o­brzę­ko­we dzia­ła­nie po­moc­ne jest przy za­pa­le­niu żył, wy­le­wach pod­skór­nych i kr­wia­kach.

Wła­ści­wo­ści maceratu z dziurawca: 

 • wy­raź­nie roz­luź­nia na­pię­te mię­śnie ( np. rąk przy pra­cach wy­sił­ko­wych, ły­dek po ca­ło­dnio­wym cho­dze­niu na wy­so­kich ob­ca­sach, od­ci­nek krzy­żo­wo lę­dź­wio­wy po ca­łym dniu pra­cy sto­ją­cej itp)
 • przy­no­si ulgę ma­lusz­kom pod­czas ko­lek nie­mow­lę­cych
 • uspo­ka­ja bó­le reu­ma­tycz­ne
 • przy­śpie­sza go­je­nie wy­le­wów pod­skór­nych
 • re­ge­ne­ru­je tkan­ki
 • po­moc­ny przy skur­czach mię­śnio­wych
 • uży­wa­ny przy „łok­ciu te­ni­si­sty”
 • ła­go­dzi opa­rze­nia
 • dzia­ła an­ty­sep­tycz­nie, dzię­ki cze­mu spraw­dza się przy le­cze­niu trą­dzi­ku,
 • przy­no­si ulgę swę­dzą­cej skó­rze
 • zmniej­sza obrzę­ki przy za­pa­le­niu żył.
Dziu­ra­wiec, kie­dyś sze­ro­ko sto­so­wa­ny w me­dy­cy­nie lu­do­wej, te­raz wra­ca do łask, dzię­ki swo­je­mu sze­ro­kie­mu za­sto­so­wa­niu.

Po­nie­waż wzma­ga wraż­li­wość na słoń­ce, nie na­le­ży po uży­ciu ole­ju na­ra­żać skó­ry na dzia­ła­nie pro­mie­ni sło­necz­nych (do­ty­czy to rów­nież so­la­rium).

Dzię­ki za­war­to­ści hy­pe­ry­cy­ny (czer­wo­ny barw­nik) dziu­ra­wiec ma działanie an­ty­de­pre­syj­ne. Ole­jek ma in­ten­syw­ny czer­wo­ny ko­lor i przy­jem­ny de­li­kat­ny zio­ło­wy za­pach.

Ato­mi­zer uła­twia apli­ka­cję przy ma­sa­żu.

Przed za­sto­so­wa­niem zaleca się spraw­dzić na małej powierzchni in­dy­wi­du­al­ną re­ak­cję skó­ry na macerat.

Składniki: Helianthus annuus seed oil, Hypericum perforatum extract.

 

Szukaj: macerat w całym sklepie.

Szukaj: wyprzedaż w całym sklepie.

Kosmetyki naturalne to idealna pielęgnacja twarzy dla pięknej kobiety.

TanaCode: 81131600, EAN:
Produkt dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Opinie o produkcie (0)


Sklep internetowy Shoper.pl