Regulamin sklepu internetowego

Informacje identyfikacyjne Sklepu

Sklep internetowy „Skarbiec Natury” działający pod adresem internetowym skarbiec-natury.pl (zwany dalej „Sklep”) prowadzony jest przez:

Tanacor Sp. z o.o.
ul. Iry Aldridge'a 18
91-357 Łódź,

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział KRS 0000404236, NIP 7272785711, REGON 101339312, kapitał zakładowy 50 000 PLN.

Zarząd spółki:
Anna Zieleniewska-Jastrzębska - Prezes Zarządu
Tadeusz Jastrzębski - Wiceprezes Zarządu

Biuro Obsługi Klienta:

Mogą Państwo skontaktować się ze Sklepem poprzez Biuro Obsługi Klienta, zlokalizowane pod adresem:

EkoDrogeria „Skarbiec Natury”
ul. Iry Aldridge'a 18
91-357 Łódź

drogą mailową przesyłając wiadomość na adres e-mail: bok@skarbiec-natury.pl

lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: +48 42 6351560.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25. maja 2018 roku.

Sklep przyjmuje zamówienia poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej skarbiec-natury.pl.

Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.

Sklep dostarcza rzeczy bez wad.

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

Mają Państwo możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

Czas dostawy rzeczy wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Sposoby płatności

Płatności za zamówione rzeczy mogą być realizowane przez Państwa w następujący sposób:

 • Przed wysłaniem zamówienia:
  - przelewem na rachunek bankowy Tanacor Sp. z o.o.:
  23 1140 2017 0000 4902 1287 2084,
  - e-przelewem,
  - kartą płatniczą;
 • W momencie odbioru zamówienia:
  - gotówką lub kartą płatniczą w przypadku osobistego odbioru zamówienia w punkcie odbioru wskazanym przez Sklep;
  - gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy zamówienia za pośrednictwem przewoźnika.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, tel. +48 12 6882600).

Procedura rozpatrywania reklamacji

Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz z reklamowaną rzeczą i kopią dokumentu sprzedaży.

Reklamacje należy przesyłać na adres: Tanacor Sp. z o.o. ul. Iry Aldridge'a 18, 91-357 Łódź.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Tanacor sp. z o.o., ul. Iry Aldridge'a 18, 91-357 Łódź, nr tel. 42 6351560, email: bok@skarbiec-natury.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot rzeczy należy przesłać na adres: Tanacor Sp. z o.o. ul. Iry Aldridge'a 18, 91-357 Łódź.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Państwa podczas rejestracji, subskrypcji newslettera oraz zawarcia umowy o dostawę rzeczy na stronie internetowej skarbiec-natury.pl są przetwarzane przez Tanacor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Iry Aldridge'a 18, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku ( dalej „RODO”).

Przekazane dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • realizacji zamówień,
 • w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep skarbiec-natury.pl (w przypadku subskrypcji newslettera).

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Maja Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia (zapomnienia).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Tanacor Sp. z o.o., w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce Prywatności.

Pliki typu cookie

W witrynie Sklepu wykorzystuje się pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:

 • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostosowanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
 • tworzenie statystyk oglądalności poszczególnych podstron Sklepu z wykorzystaniem usługodawców zewnętrznych.

Użytkownik może zrezygnować z pliku cookie firm Google oraz DoubleClick na stronie Menedżera preferencji reklam (https://www.google.com/ads/preferences) lub Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Tanacor sp. z o.o.
ul. Iry Aldridge'a 18
91-357 Łódź
nr tel. 42 6351560
email: bok@skarbiec-natury.pl

Ja....................................................................................................................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..............................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta ...........................................................................................................

Adres konsumenta .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) .............................

Data ...............................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.


Sklep internetowy Shoper.pl