Liść Oliwny - WYPRZEDAŻ 55,70 zł 92,90 złKoszty dostawy

Kontakt

Marki

NATURALNE PERFUMY W KREMIE - OPIUM - WYPRZEDAŻ

 •  
Sklep - cena promocyjna: 36,90 zł 25,90 zł
szt.
Wysyłka:  do 14 dni
Dostępność:  chwilowo niedostępny
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 0)
Działanie - ciało Dezodorujące
Wielkość produktu 6 g
Termin trwałości 31.07.2019

Opium to cha­rak­te­ry­stycz­ny, zde­cy­do­wa­ny i głę­bo­ki za­pach. Dla znaw­ców i wiel­bi­cie­li Orien­tu sta­no­wi nie la­da ką­sek :) Po­szu­ki­wa­ny przez tych, któ­rym nie­ob­ce są szla­ki zmy­słów i wy­zwań.

OPIUM

 • bez alkoholu
 • na naturalnych wyciągach z roślinych
 • trwały zapach
 • nietestowane na zwierzętach
 • opakowanie pochodzi z recyklingu
 • każde pudełeczko to misterna ręczna praca

Składniki:

 • esen­cja opium
 • ole­jek z drze­wa her­ba­cia­ne­go ja­ko kon­ser­want
 • ole­jek z kieł­ków psze­nie­cy (wi­ta­mi­na E)
 • eks­trakt z alo­esu
 • wosk psz­cze­li
 • wo­ski ro­ślin­ne

Uni­kal­na for­ma per­fu­mo­wa­nia cia­ła w nie­tu­zin­ko­wym pu­de­łecz­ku z ko­ry she­esham. Ba­zą per­fum są na­tu­ral­ne wo­ski ro­ślin­ne co za­pew­nia ich hi­po­aler­gicz­ność. Dzię­ki za­krę­ca­ne­mu pu­de­łecz­ku per­fumy mo­gą za­wsze to­wa­rzy­szyć nam w to­reb­ce. To nie­co­dzien­ne po­ła­cze­nie ele­gan­cji, funk­cjo­nal­no­ści i bez­piecz­ne­go ko­sme­ty­ku.

STOSOWANIE: naj­lep­szy efekt uzy­sku­je­my na­kła­da­jąc nie­wiel­ką ilość kre­mu na miej­sca pul­su­ją­ce ( na­gdarst­ki, stre­fy za usza­mi, skro­nie, zgię­cia łok­ci i ko­lan)

 

 

 

Szukaj: wyprzedaż w całym sklepie.

Właściwa pielęgnacja ciała dla każdej kobiety to kosmetyki naturalne i ekologiczne.

TanaCode: 81168100, EAN:
Produkt dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Opinie o produkcie (0)


Sklep internetowy Shoper.pl