Mydło LEN I RUMIANEK 17,00 zł 18,90 zł


Mydło z lanoliną MIŚ 17,00 zł 18,90 złKoszty dostawy

Kontakt

Marki

OLEJ Z AWOKADO (ZIELONY) - WYPRZEDAŻ

Olej z awokado (zielony) - WYPRZEDAŻ
Nasz sklep - cena: 26,00 zł
szt.
Wysyłka:  do 14 dni
Dostępność:  chwilowo niedostępny
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 0)
Działanie - twarz Odżywcze
Rodzaj cery Cera dojrzała
Wielkość produktu 50 ml
Termin trwałości 30.09.2017

Produkt zalecany:

 • cera dojrzała, sucha,
 • cera wrażliwa,
 • skóra z oznakami starzenia się, szara,
 • zniszczone i suche dłonie,
 • skóra odwodniona,
 • zmarszczki.

Olej z awo­ka­do jest ole­jem nie­zwy­kle od­żyw­czym i re­ge­ne­ra­cyj­nym, a co waż­ne, de­li­kat­nym i szyb­ko wch­ła­nia­ja­cym się. Świet­nie spraw­dza się w pie­le­gna­cji skó­ry doj­rza­łej, su­chej, wy­ma­gją­cej „od­świe­że­nia”. Je­go zba­wien­ne dzia­ła­nie do­ce­ni skó­ra zmę­czo­na, po­sza­rza­ła i prze­su­szo­na.

Wła­ści­wo­ści ole­ju z kiełków pszenicy: 

 • re­gu­la­cja go­spo­dar­ki wod­no-li­pi­do­wej,
 • two­rzy na­tu­ral­ny film ochron­ny za­po­bie­ga­ją­cy utra­cie wil­got­no­ści przez skó­rę
 • goi płyt­kie zra­nie­nia,
 • za­po­bie­ga kr­wa­wie­niu z dzią­seł i pa­ra­don­to­zie,
 • na­tu­ral­ny filtr 4 UV,
 • ła­go­dzi ob­ja­wy łusz­czy­cy,
 • pielęgnuje skó­rę ato­po­wą,
 • po­bu­dza syn­te­zę ko­la­ge­nu,
 • od­ży­wia i głę­bo­ko na­wil­ża wło­sy su­che, far­bo­wa­ne, po za­bie­gach fry­zjer­skich. 
Ole­jek bo­ga­ty w nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we, któ­re sto­ją na stra­ży pięk­na skó­ry dba­jąc o jej nie­na­gan­ny i zdro­wy wy­gląd. Świet­ny za­rów­no do pie­lę­gna­cji twa­rzy i wło­sów, jak rów­nież nie­za­stą­pio­ny pod­czas ma­sa­żu.

Przed za­sto­so­wa­niem zaleca się spraw­dzić na małej powierzchni in­dy­wi­du­al­ną re­ak­cję skó­ry na ole­j.

Składniki: Persea gratissima oil.

 

Szukaj: wyprzedaż w całym sklepie.

Wspaniała pielęgnacja twarzy dla każdego - kosmetyki naturalne.

TanaCode: 81129200, EAN:
Produkt dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Opinie o produkcie (0)


Sklep internetowy Shoper.pl