Koszty dostawy

Kontakt

Marki

OLEJ Z PESTEK ŚLIWEK - WYPRZEDAŻ

Olej z pestek śliwek - WYPRZEDAŻ
Cena w naszym sklepie: 31,90 zł
szt.
Wysyłka:  do 14 dni
Dostępność:  chwilowo niedostępny
Co to oznacza? - dowiedz się więcej!
poleć dodaj opinię
Marka: SHAMASA Ocena: (Ilość ocen: 0)
Działanie - twarz Nawilżające
Rodzaj cery Wszystkie rodzaje cery
Wielkość produktu 30 ml
Termin trwałości 31.01.2019

Olej z pe­stek śli­wek któ­ry uwo­dzi już od sa­me­go po­cząt­ku swo­im wy­jąt­ko­wym aro­ma­te­m - to za­pach mar­ce­pa­nu i każ­dy wiel­bi­ciel tej słod­ko­ści za­ko­cha się w olej­ku bez pa­mię­ci. Je­go lek­ka kon­sy­sten­cja spraw­dzi się przy pie­lę­gna­cji każ­de­go ty­pu skó­ry. Ja­ko tzw. olej su­chy, ła­two się wch­ła­nia nie po­zo­sta­wia­jąc uczu­cia tłu­sto­ści. W ko­sme­ty­kach jest na­tu­ral­nym kon­ser­wan­tem. Je­go sil­ne dzia­ła­nie zmięk­cza­ją­ce i od­żyw­cze spraw­dza się za­rów­no do pie­lę­gna­cji skó­ry jak i wło­sów. Zde­cy­do­wa­nie zmniej­sza skłon­no­ści do wy­pry­sków, eg­zem i nie­do­sko­na­ło­ści skór­nych.

Wła­ści­wo­ści ole­ju z pestek śliwek:

 • re­gu­lu­je wy­dzie­la­nie se­bum
 • od­ży­wia skó­rę su­chą, z ozna­ka­mi zmę­cze­nia
 • prze­ciw­zmarszcz­ko­wy
 • in­ten­syw­ne na­wil­że­nie
 • ła­go­dzi sta­ny za­pal­ne
 • chro­ni przed utra­tą wo­dy
 • pie­lę­gnu­je usta
 • wy­gła­dza i na­wil­ża wło­sy.
Olej polecany w przypadku:
 • każdy rodzaj skóry
 • skóra sucha, odwodniona
 • łamliwe włosy
 • rozdwajające się paznokcie
 • egzemy
 • pierwsze zmarszczki.

Ole­jek na­kła­dać bez­po­śred­nio na skó­rę w nie­wiel­kiej ilo­ści de­li­kat­nie wma­so­wu­jąc.

Przed za­sto­so­wa­niem zaleca się spraw­dzić na małej powierzchni in­dy­wi­du­al­ną re­ak­cję skó­ry na ole­j.

Składniki: Pru­nus Do­me­sti­ca Se­ed Oil.

 

Szukaj: wyprzedaż w całym sklepie.

Wspaniała pielęgnacja twarzy dla pięknej kobiety to kosmetyki naturalne i ekologiczne.

TanaCode: 62023900, EAN:
Produkt dopuszczony do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej
 

Opinie o produkcie (0)

Produkty uzupełniające


Olej moringa
Olej moringa
Hamuje procesy zapalne, działa przeciwzmarszczkowo, od­bu­do­wu­je ko­la­gen, sta­bi­li­zu­je wy­dzie­la­nie se­bum, nawilża
Cena: 35,90 zł

Olej Tamanu
Olej Tamanu
Posiada sil­ne dzia­ła­nie go­ją­ce i prze­ciw­za­pal­ne, po­moc­ny przy le­cze­niu opryszcz­ki, grzybicy i trądziku, re­ge­ne­ru­je skó­rę su­chą i zmę­czo­ną
Cena: 23,00 zł

Olej z pestek malin - roślinny protektor
Olej z pestek malin - roślinny protektor
Za­wie­ra du­żą ilość NNKT, a po­nad to jest sil­nym an­ty­ok­sy­dan­tem, ch­ro­ni skó­rę przed promieniami UV ( SPF 30-50)
Cena: 35,90 zł

Sklep internetowy Shoper.pl